„Jugodata“ doo, Beograd

matični broj: 07437064, PIB: 100027580, osnovana 1990.
osnovna delatnost: 30020 (proizvodnja računskih i računarskih mašina)
Sedište: Bulevar Milutina Milankovica 9G, 11070 Beograd, PAK 191602
telefon/fax: +381(0)11/311-0025

Potvrdu da je Jugodata PDV obveznik možete preuzeti ovde.
Tekući račun: Banca Intesa Beograd: 160-7946-03

Adresa za slanje računa i knjigovodstvenih dopisa:
„Portfolio“ (za Jugodatu), Karnedžijeva 7, 11000 Beograd, PAK 135805

Samo za zakup reklamnog prostora: Ogranak „IHI media“ Beograd (pravni naslednik “IHI” doo Beograd). Osnovna delatnost ogranka: 7311 (delatnost reklamnih agencija).
Sedište ogranka: Bulevar Milutina Milankovića 9G, 11070 Beograd

Google Maps lokacija Jugodata zgrada video